ඩොලරයේ අද මිල

751


මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අගය අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 327.50කි.විකුණුම් මිල රුපියල් 339.99කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment