ඩොලරයේ අද මිල

359


මහ බැංකුව විසින් අද ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද විනිමය අනුපාත අගය අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 356.83කි.විකුණුම් මිල රුපියල් 369.99කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment