ඩොලරයේ අද මිල

686


වානිජ බැංකු කිහිපයක් අද ඇමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 380ක් ලෙස සටහන් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment