ඩොලරයේ අද මිල

823


මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අගය අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 354.45කි.විකුණුම් මිල රුපියල් 364.42කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment