ඩොලරය තව ඉහළට

347


මෙරට වානිජ බැංකු කිහිපයක් විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 285 සිට 290 දක්වා අද ඉහළ දමා ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment