ඩොලර් බිලියන 4.2ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරයි

210

ඩොලර් බිලියන 4.2ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සදහා චීන එක්සිම් බැංකුව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම චීනයේ බීජිං නුවරදී සහ කොළඹදී අද සවස සිදුකළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි. මෙම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මගින් රටට සැලකිය යුතු ණය සහන සැලසෙන බවත් අත්‍යාවශ්‍ය පොදු සේවාවන් සදහා වැඩි අරමුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කිරීමට මෙන්ම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සදහා සහනදායී මූල්‍ය පහසුකම් සලසා ගැනීම නැවත සලසා ගැනීම නැවත ආරම්භ කිරීමට ද අවස්ථාව හිමි වන බවද සඳහන් කරයි.

ඩොලර් බිලියන 4.2ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරයි
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment