ඩො.මි. 355 ක දැවැන්ත පුනරීන් සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතියට අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගමට අනුමැතිය

108

හරිත හෙටක් වෙනුවෙන් තබන පෙරළිකාර පියවරක් වශයෙන්, ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය (SLSEA) විසින් අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගම (ශ්‍රී ලංකාව ) වෙත ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ පිහිටා ඇති ඩොලර් මිලියන 355 ක දැවැන්ත, 234 MW පුනරීන් සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය සඳහා බලශක්ති බලපත්‍රය ලබා දීමට අනුමැතිය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

බලශක්ති අර්බුදය, ආර්ථිකමය ගැටලු‍ සහ පාරිසරික හානිය වැනි තීරණාත්මක ගැටලු‍ රැසකට වඩාත් ගැළපෙන තිරසාර විසඳුම් ලබා දෙමින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ආධිපත්‍යයේ නව යුගයක් සනිටුහන් කරනු ලබන මෙම ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඒකල සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය වේ.

මෙම ඩොලර් මිලියන 355 ක 234 MW, පුනරීන් සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය, තිරසාර විසඳුම් ලබාදීම වෙනුවෙන් අදානි සමාගම දක්වන පුරෝගාමීත්වය සහ නොසැලෙන කැපවීම පිළිබඳව කදිම සාක්ෂියකි.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වර්ධනය කිරීම සහ කාබන් විමෝචනය අවම කිරීම” මෙගාවොට් 234 ක සුවිශාල ධාරිතාවයක් උත්පාදනය කරන මෙම පුනරීන් සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව වෙත සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දෙමින් මෙරට තිරසාර බලශක්තිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවේ පහනක් දල්වනු ඇත.

සුළං බලය සතු පිරිසිදු සහ හරිත ගුණාංග තුළින් කාබන් විමෝචනය අවම කෙරේ. එබැවින් දේශගුණික විපර්යාසවලට එරෙහිව සටන් කිරීම වෙනුවෙන් සිදුකරන ගෝලීය ප්‍රයත්නයන් සමඟ මෙම ව්‍යාපෘතියද බාධාවකින් තොරව සමපාත වේ.පිරිසිදු හා තිරසාරභාවයෙන් ඉහළ අනාගතයක් වෙත ගමන් කිරීම සඳහා අදානි සමාගමේ කැපවීම මේ ඔස්සේ ප්‍රදර්ශනය වේ. පුනරීන් සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය තවත් එක් බලාගාරයක් පමණක් නොව එය අපේක්ෂාව , දියුණුව සහ හැකියාවන් පිළිබඳ මනා සංකේතයක්ද වේ. උතුරු පළාතේ ඇති පසුබිමට එරෙහිව නිර්මාණය වෙමින් දීප්තිමත් සහ වඩාත් තිරසාර අනාගතයක් සඳහා ආලෝකයක් මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා හිමිවේ. අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගමේ පුරෝගාමීත්වය සමඟින් මෙරට තුළ පිරිසිදු බලශක්තිය සහිත හරිත හෙටක් පිළිබඳ අනාගත අපේක්ෂාවන් දල්වනු ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment