ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය: බැඳුම්කර හුවමාරුව අනිද්දා ඇරඹෙයි

737

දේශීය ණය ප්‍රශස්ති කිරීමට අදාළ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර හුවමාරුව අනිද්දා (4 දා) ආරම්භ කිරීමට රජය සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සැලසුම්කර ඇත.

මේ අනුව දේශීය ණය ප්‍රශස්තිකරණයට ලක්වන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම්කර දිගුකාලීන බැඳුම්කර බවට පරිවර්ථනය කෙරෙන අතර මේ ක්‍රියාවලිය ජූලි මාසයේ දී සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි.

රු. ටි්‍රලියන හයක මුදලක් (ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 19.8ක මුදලක්) දේශීය ණයවලින් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට නියමිත අතර ඉන් ට්‍රිලියන 3.5ක් පමණ අයත් වනනේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල හා සේවක භාරකාර අරමුදල ඇතුළු විශ්‍රාමික අරමුදල්වලටය.

මේ අරමුදල් සඳහා දේශීය ණය ප්‍රශස්තිකරණයට සහභාගි වීමට හෝ නොවී සිටීමට විකල්ප අවස්ථාවක් ලබාදී ඇති අතර දේශීය ණය ප්‍රශස්තිකරණයට සහභාගි නොවන්නේ නම් ඒ අරමුදල්වලට දැනට අයවන සියයට 14ක බදු ප්‍රතිශතය වෙනුවට සියයට 30ක බදු ප්‍රතිශතයක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

දැනට මහ බැංකුව ඉදිරිපත් කර ඇති දේශීය ණය ප්‍රශස්තිකරණ සැලසුමට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු අනිද්දා (4 දා) සිට එය ක්‍රියාවට නැංවීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වේ.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලෙන් රජය ලබාගත් ණය මුදල් අදාළ වුවත් එමඟින් එම අරමුදලේ සාමාජික ශේෂයට කිසිදු බලපෑමක් නොවන බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment