ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලින් ශී‍්‍ර ලංකාව පහතට

163

ස්ටෑන්ඩර් ඇන්ඞ් ජුවර්ස් ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතනය විසින් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+ සිට CCC දක්වා පහත හෙළා ඇත.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment