තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් දිවුරුම් දෙයි

2716

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ද අද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පරිසර කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වීමෙන් පසු එම අමාත්‍යාංශය ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරාගනු ලැබීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment