තවත් රෝහල් හයකට අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් පිරිනැමේ

84

රජයේ රෝහල්වල හදිසි සත්කාර පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමේ සහ සෞඛ්‍ය සේවා අංශයට ලබාදෙන අඛණ්ඩ සහයෝගයේ පියවරක් ලෙස තවත් රජයේ රෝහල් හයකට අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් පිරිනමා ඇත.

තවත් රෝහල් හයකට අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් පිරිනැමේ
කොමර්ෂල් බැංකුවේ සභාපති විනිසුරු කේ. ශ‍්‍රීපවන් මහතා, කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. රේන්ගනාදන් මහතා සහ බැංකුවේ නියෝජිතයන් මෙවර පරිත්‍යාග ලද රෝහල්වල නියෝජිතයන් සමඟ ඡායාරූපයේ වෙති.

නොමේරූ ළදරුවන්ට ශ්වසන සහාය සැපයීම සඳහා අඛණ්ඩ ධනාත්මක වායු පීඩන උපකරණ (CPAP), රුධිරවාහිනී හරහා රුධිර ප‍්‍රවාහය තක්සේරු කිරීමේ පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට භාවිතා කරන අතේ ගෙන යා හැකි ඩොප්ලර් යන්ත‍්‍රයක්, රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භාවිත කරන ස්පන්දන ඔක්සිමීටර් 50ක්; ස්පන්දන වේගය, ශ්වසන වේගය, රුධිර පීඩනය, රුධිර ප‍්‍රවාහ සහ රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ‘මල්ටිපැරා‘ නිරීක්ෂක හයක්, ස්වභාවික පරිසරයේ ඇති ඔක්සිජන් උපුටා ගත හැකි ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණ යන්ත‍්‍ර දෙකක්, කොර්මර්ෂල් බැංකුවේ සමාජ සත්කාරක භාරයේ නවතම පරිත්‍යාගවලට ඇතුළත්ය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment