ත්‍රිරෝද සඳහා ඉන්ධන සංශෝධනයක්

154

පූර්ණ කාලීනව ත්‍රිරෝද රැකියාවේ නිරත වන පුද්ගලයන්ට ඉදිරියේදී ලබාදෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරන බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment