තැපෑල ඇනහිටී

392

රුපියල් 20,000 දීමනාවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සහ නුවරඑළිය සහ මහනුවර තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිලි විකිණීමට ගන්නා උත්සාහයට විරෝධය පළ කරමින් තැපැල් වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය නිසා අද දිවයින පුරා තැපැල් කාර්යාල කටයුතු අඩාල වී ඇත. මෙම වැඩ වර්ජනය ඊයේ සවස 4.00ට ආරම්භ කළ අතර එය පැය 48ක් ක්‍රියාත්මක කරන බව තැපැල් වෘත්තීය සමිති පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment