තිරිගු පිටි මිල වැඩිකරයි

211


ප්‍රීමා සමාගම තිරිගු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 40කින් වැඩිකර ඇතැයි එම සමාගම පවසයි.ඒ අනුව පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 250ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment