තෙල් ටැංකි ගිවිසුමට රජය අත්සන් කරයි

279


ත‍්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ගිවිසුමට අද සවස අත්සන් තබා ඇත. මේ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා,ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා රජය වෙනුවෙන් අත්සන් කර ඇත.ඒ අනුව ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව සහ ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඒකාබද්ධ ත‍්‍රිකුණාමලය පෙට්‍රෝලියම් ටර්මිනල් සමාගම අද සිට ක‍්‍රියාත්මකය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment