තෙල් පිරිපහදුව දින 50කට වසයි

188

පවතින විදේශ විනිමය ගැටළු විසදන තෙක් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව දින 50ක් පමණ කාලයක් සදහා වසා දැමීමට සිදුවිය හැකි බව බලශක්ති ඇමති උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment