තෙල් පිරිපහදුව යළි අරී

257


දැනට තාවකාලිකව නතර කර ඇති සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ නිෂ්පාදන කටයුතු මෙම මස 07 වැනිදා සිට යළි ආරම්භකරන බව බලශක්ති ඇමැති උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment