තේ නිෂ්පාදනය 16%කින් පහළට

109

රසායනික පොහොර හා කෘෂි රසායනවල පැවැති උග්‍ර හිඟය හේතුවෙන් 2022 වර්ෂයේ දී මෙරට තේ නිෂ්පාදනය සියයට 16.0කින් කැපී පෙනෙන ලෙස පහළ ගොස් ඇති බැව් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මෙරට සමස්ත තේ නිෂ්පාදනය සඳහා පිළිවෙළින් සියයට 22කින්, සියයට 16කින් හා සියයට 62කින් පමණ දායක වූ උඩරට, මැදරට, පහතරට තේ නිෂ්පාදනය 2022 වර්ෂයේ දී පිළිවෙළින් සියයට 13.8කින්, 21.2කින්, සහ සියයට 15.4කින් පහළගොස් තිබූ බව ද මහ බැංකු වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි. එමෙන්ම කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ තේ දලු නිෂ්පාදනය ද සියයට 15.6කින් පහළ ගොස් තිබුණි. කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ තේ අස්වැන්නේ සාමාන්‍ය පළදාව (2021) වර්ෂයේ දී හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 1414ක් ලෙස වාර්තා වී තිබුණ ද 2022 වර්ෂයේ දී තේ පළදාව හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 1,193 දක්වා අඩුවී තිබූ බව ද මහ බැංකු වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

රසායනික පොහොර සහ කෘෂි රසායන, හා යූරියා මත පදනම් වූ පොහොර සහ වල් නාශක ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම තේ ඵළදාව කැපීපෙනෙන ලෙස පහළ යෑමට හේතුවී තිබුණි.

ලලිත් චාමින්ද

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment