තොටළග ගින්නෙන් අවතැන්වූවන්

86

තොටළග කජීමාවත්ත නිවාස පෙළක ඊයේ රාත්‍රියේ ඇතිවූ ගින්නෙන් නිවාස 80 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත්ව ඇති බව පොලිසිය පවසයි.ජීවිත හානි සිදුව නැති බවත් පවුල් 80ක පුද්ගලයින් 220ක් අවතැන්ව සිටින බවත් සඳහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment