තොටළග ප්‍රදේශයේ ගින්නක්

158

තොටළග කජීමාවත්ත මහල් නිවාස සංකීර්ණයෙහි ගින්නක් හටගෙන ඇත.එය පාලනය කිරීම සඳහා මේ වනවිට ගිනි නිවන රථ 12ක් පැමිණ ඇතැයි ගිනි නිවන හමුදාව පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment