දක්‍ෂිණ අධිවේගයෙන් දින 4ට කෝටි 15ක ආදායමක්

60

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අප්‍රේල් 10 වැනිදා සිට 14 වැනිදා දක්වා දින 4 ක් තුළ ගමන් ගත් රථ වාහනවලින් මිලියන 150 ක ආදායමක් උපයා ගෙන ඇති බව අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ආර්. අයි. ඩී. කහටපිටිය මහතා සඳහන් කරයි.

මෙම කාලය තුළ අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන හතළිස් තුන් ලක්ෂ පනස්දාස් පනස් එකක් ධාවනය කර ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

අධිවේගී මාර්ගවල පෙරේදා (14) දිනය තුළ පමණක් රථ වාහන එක් ලක්ෂ විසි අට දහසක් ධාවනය වී ඇති අතර එදින උපයා ගෙන ඇති ආදායම හාරකෝටි හතළිස් ලක්ෂයක් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි. ඉදිරි දින කිහිපය තුළද අධිවේගී මාර්ග තුළ වාහන ලක්ෂ ගණනක් ධාවනය වීමට නියමිත බැවින් නියමිත මාර්ග නීති පිළිපැද අවධානයෙන් තම වාහන ධාවනය කරන මෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රියැදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අහුන්ගල්ලේ – කමල් ශ්‍රී ලියනගේ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment