දකුණු පළාතේ පාසල් දින පහම

156

දකුණු පළාත් සභාවට අයත් සියලුම රජයේ පාසල් හෙට ආරම්භ වන අතර එම පාසල් සතියේ දින 5ම පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා බව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සඳහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment