දප්පුල වෙනුවට නීතිඥයා එයි

236


ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා ට කළ දැනුම්දීම අනුව අද (19) දිනයේ හිටපු නීතිපතිවරයාගේ නීතිඥවරයෙක් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසය හමුවේ පෙනී සිටියේය.

එහිදී ඔහු සඳහන් කර සිටියේල අදාළ කරුණ සම්බන්ධයෙන් පිටු 07කින් සමන්විත නෛතික විරෝධතාවයක් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසයට ඉදිරිපත් කළ බවය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment