දහම් පාසල් යළි ඇරඹේ

106

දිවයින පුරා පිහිටි බෞද්ධ දහම් පාසල් මෙම මස 28 වැනිදා සිටයළි ආරම්භ කරන බව බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment