දින දෙකේ සුරාසල් වැසේ

205

දිවයින පුරා පිහිටි සුරාසල් වෙසක් දින දෙකේ (23 හා 24) වසා දැමීමට කටයුතු කෙරේ. වෙසක් සතිය මැයි 21 වැනිදා සිට 27 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.

චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment