දියනෑමට ගිය තිදෙනෙක් අතුරුදන්

300

රම්බොඩ ඇල්ලේ දිය නෑමට ගිය පුද්ගලයන් 07කු අතරින් කාන්තාවන් දෙදෙනකු හා පිරිමි පුද්ගලයකු අතුරුදන් වී ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment