දිවයිනටම ඇඳිරිනීතිය

272

වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි දිවයිනටම අදාල වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරිනීතිය කි‍්‍රයාත්මක කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment