දිවයින ඉරිදා සංග‍්‍රහය නව මිල රු. 100 යි

154

නිෂ්පාදන හා ප‍්‍රවාහන වියදම් වැඩිවීම නිසා ලබන 6 වැනි ඉරිදා සිට ‘දිවයින ඉරිදා සංග‍්‍රහයේ’ මිල රුපියල් 100ක් වන බව අපේ පාඨකයන් වෙත කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment