‘දිවයින’ නම විකුණන ව්‍යාජ වට්ස්ඇප් සමූහයට රැවටෙන්න එපා!

89

‘දිවයින’ පුවත්පතේ නාමය අයථා ලෙස සඳහන් කරමින් මේ දිනවල හුවමාරු වන whatsApp සමූහය සඳහා උපාලි සමූහයේ සහ ‘දිවයින’ පුවත්පතේ කිසිදු සම්බන්ධතාවක් නොමැති බවත් ඊට නොරැවටෙන ලෙසත් හිතවත් පාඨකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

TiKTok වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වන ලෙස ඇරැයුම් කරමින් මෙරට ජංගම දුරකථන අංක තුනක් හා විදෙස් දුරකථන අංක හතරක් හඳුන්වාදෙමින් මෙම අය්එි්චච සමූහය ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙය ව්‍යාජ කටයුත්තක් බව උපාලි සමූහයේ හා ‘දිවයින’ පුවත්පතේ බලධාරීහු කියා සිටිති.

මෙම සමූහයේ ඇඩ්මින් ලෙස මනීෂා නැමැත්තියක් හා ඇගේ දුරකථන අංකය සමග හඳුන්වාදී ඇති අනෙකුත් දුරකථන අංකවලට ඇමතුම් ලබාගත්තද නමුත් එම අංකවලින් ප්‍රතිචාරයක්ද නොදක්වන බව පෙනී යයි. එම whatsApp සමූහයට සම්බන්ධ නොවන ලෙස සියලු පාඨකයන්ගෙන් ‘දිවයින’ ඉල්ලා සිටී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment