දුම්රියක් ගිනි ගනී

338

ඇල්ල දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථාන අතර ආරුක්කු පාලම මතදී කොළඹ සිට බදුල්ල දෙසට ගමන් කළ දුම්රියේ ඊයේ (28 දා) දහවල් හදිසි ගින්නක් ඇතිවිය. එම අවස්ථාව.

ඡායාරූප – තිළිණ කළුතොටගේ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment