දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු වර්ජනය අවසන් කරයි

174

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය ක්‍රියාත්මක කළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.ජාතික ප්‍රවාහන අධිකාරිය සමග පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment