දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී දිවියෙන් සමුගනී

6077

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එච්.එම්.කේ.ඩබ්ලිව් බණ්ඩාර මහතා හදිසියේ ඇතිවූ හෘදයාබාධයකින් අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment