දූෂිතයෙක්‌ කොහොමද තවත් දූෂිතයෙකුට දඬුවම් දෙන්නේ….

1139
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment