දූෂිතයෙක්‌ කොහොමද තවත් දූෂිතයෙකුට දඬුවම් දෙන්නේ….

1087
advertistmentadvertistment