දෙහිවල සතුන් වත්ත යළි විවෘත කරයි

158


මෙම මස 26 වැනිදා සිට දෙහිවල සතුන් වත්ත සහ රිදියාගම සෆාරි උද්‍යානය මහජනතාවට විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment