දේශගුණික විපර්යාස ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙළක් නිසා නෙදර්ලන්ත ජාතික ගුවන් සේවාවට නඩු

225

සිය ගුවන් යානා මගින් පරිසරයට අහිතකර කාබන් ඇතුළු හරිතාගාර වායුන් (ග්‍රීන් හවුස් ගෑසස්) පරිසරයට මුදා හැරීම සීමා කර ඇති බවට නෙදර්ලන්තයේ ජාතික ගුවන් සේවාව වන ‘කේ එල් එම්’ ගුවන් සේවාව විසින් ගෙන යන ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙළ මහජනතාව නොමග යවන සුළු ප්‍රචාරණයක් බව සඳහන් කරමින් එයට එරෙහිව එම ගුවන් සමාගමට නඩු පැවරීමට නෙදර්ලන්ත පරිසරවේදී කණ්ඩායම් විසින් තීරණය කර තිබේ.

මෙය පාරිසරික ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙළක් සම්බන්ධයෙන් ගුවන් සමාගමකට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යන ප්‍රථම අවස්ථාව සේ සැළකේ. කේඑල්එම් ගුවන් සේවාව මගින් 2019 වසරේ සිට දියත් කර ඇති ‘සී ඕ 2 සීරෝ’ නමැති කාබන් වායුව ඇතුළු හරිතාගාර වායුන් මුදාහැරීම සීමා කිරීම සම්බන්ධ ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ සිය ගුවන් යානා මගින් කාබන් ඇතුළු දේශගුණික විපර්යාසයන් ඇති වීමට බලපාන පරිසරයට අහිතකර වායුන් නිකුත් කිරීම සීමා කර ඇති බවටත් එමගින් දේශගුණික විපර්යාසයන් දරුණු අතට හැරවීම වළක්වා ඇති බවට මහජනතාව නොමග යවන සුළු ප්‍රචාරණයක් සිදු වන බවට පරිසරවේදීහු චෝදනා කර සිටිති. මෙම වැඩපිළිවෙළ හරහා කේ එල් එම් ගුවන් සේවාව දැනට සීමා කර ඇති සිය ගුවන් ගමන් වාර ගණන කොරෝනා වසංගත සමයට පෙර පැවති තත්ත්වයට පත් කිරීමට අනියම් අයුරින් උත්සාහ දරමින් සිටින බව නෙදර්ලන්ත පරිසරවේදීන්ගේ මතය වී තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment