ධුර කාලය පෙත්සම විසිවේ

1159

ජනපති ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අර්ථනිරූපණයක් ලබාදෙන තුරු ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම වැළැක්වීමේ අතුරු නියෝගයක් ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම විභාගයට නොගෙන නිෂ්ප්‍රභ කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඒ පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව අද දහවල් ප්‍රකාශයට පත්කළ අතර පෙත්සම් කරු රුපියල් ලක්ෂයක නඩු ගාස්තුවකටද යටත් කර තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment