නව ජනපතිට කරදරයක්

2053

නව ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ධුරයෙහි දිව්රුම් දෙන විට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ විදුලිය බිඳවැටී ඇති අතර ඒ පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂනයක් ආරම්භ කිරීමට ජනපති උපදෙස් දී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment