නව ජනපති ලේකම් දිව්රුම් දෙයි

215

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රජයේ නව ජනාධිපති ලේකම් ලෙස ගාමිණී සෙනරත් මහතා අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී දිවුරුම් දුන්නේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment