නව ජනාධිපති දිවුරුම් දුන් මොහොතට එක්වූ හිටපු ජනාධිපතිවරුන්….

185

නව ජනාධිපති ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දිවුරුම් දුන් මොහොතට එක්වූ හිටපු ජනාධිපතිවරුන් වූ මහින්ද රාජපක්‍ෂ, මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල, ජනපති බිරිඳ මහාචාර්ය මෛත්‍රි වික්‍රමසිංහ, රුවන් විජයවර්ධන, වජිර අබේවර්ධන, අකිල විරාජ් කාරියවසම්, පාලිත රංගේබණ්ඩාර, දයා ගමගේ, සාගල රත්නායක ඇතුළු පිරිස.

නව ජනාධිපති දිවුරුම් දුන් මොහොතට එක්වූ හිටපු ජනාධිපතිවරුන්....

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment