නව රාජ්‍ය ඇමැතිවරයෙක්

417

වෙළෙද හා පරිසර නව රාජ්‍ය ඇමැති ලෙස සතාසිවම් වියලේන්දිරන් මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment