නව වසර උදාවේ

259

2023නව වසර උදාවිය.ඔබ සැමට සුභ නව වසරක් වේවා යැයි උපාලි සමූහ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුළු සේවක මඩුල්ල ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment