නාගානන්දගේ නීතිඥධුරය අහෝසි කරයි

6726


නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතාගේ නීතීඥභාවය අහෝසිකරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.ඒ අනුව ඒ මහතාට මින් ඉදිරියට නීති වෘත්තියේ යෙදීම නොහැකිය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment