නාලන්දයේ මහේල ආනන්දයට – ආනන්දයේ අවිශ්ක නාලන්දයට පුහුණු සැසි පවත්වති

205

එළැඹෙන මාර්තු 02 සහ 03 දෙදින තුළ කොළඹ එස්.එස්.සී. පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත 94 වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට පෙරාතුව ආනන්ද සහ නාලන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම් සඳහා හිටපු ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු වන මහේල ජයවර්ධන සහ අවිශ්ක ගුණවර්ධන විසින් පුහුණු සැසි පවත්වන ලදී. ඒ අනුව ආදි නාලන්දියෙකු වන මහේල ජයවර්ධන විසින් ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විශේෂ පුහුණු සැසිය පැවත් වූ අතර ආදි ආනන්දියෙකු වන අවිශ්ක ගුණවර්ධන විසින් නාලන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පුහුණු සැසිය පවත්වන ලදී. එම අවස්ථාවන් ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

නාලන්දයේ මහේල ආනන්දයට - ආනන්දයේ අවිශ්ක නාලන්දයට පුහුණු සැසි පවත්වති
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment