නියෝජ්‍ය කථානායක තෝරන්න අදත් ඡන්ද විමසීමක්

105


නියෝජ්‍ය කථානායකධුරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු තුළ මේ වන විට ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වේ. සමගි ජන බල පක්ෂයෙන් රෝහිනී කවිරත්න මහත්මියගේ නම සහ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පක්ෂයෙන් අජිත් රාජපක්ෂ මහතාගේ නම යෝජනා වීම මත මෙම ඡන්ද විමසුම පැවැත්වේ.
මෙම ඡන්ද විමසීම සිදු නොකර එක් අයකුගේ නමක් යෝජනාකර පත්කරගන්නා ලෙස මන්ත්‍රීවරු රැසක් ඉල්ලා සිටියහ.මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ස්වාධීනවූ ආණ්ඩු පක්ෂයේ පක්ෂ 10 කණ්ඩායම ඡන්දය කටුගාන බව සඳහන් කළහ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment