නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය සැප්තැම්බර් මස 06 දා තෙක්

106


දැනට රටපුරා ක‍්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය සැප්තැම්බර් මස 06 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment