නිවසක් මතට පස් කන්දක් වැටේ

66

රඹුක්කන දොඹේමඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට පස් කන්දක් කඩා වැටී ඇතට.එහි සිටි පුද්ගලයින් සිව්දෙනා ඊට යටින් ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment