නිවාස විනාශවූ මැති ඇමැතීන්ට තාවකාලික නිවාස

815

ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් උන්හිටිතැන් අහිමිවු මැතිඇමතිවරුන්ට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ තලවතුගොඩ නිවාස සංකීර්ණයෙන් නිවාස තාවකාලිකව ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස්දී ඇත.මැති ඇමැතිවරුන් 55 දෙනකුට අයත් නිවාස ප්‍රචණ්ඩකාරීන්ගේ ප්‍රහාර වලින් සහ ගිනි තැබීම්වලින් පසුගිය දිනවල විනාශයට පත්විය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment