නිහාල් වෙද ආරච්චි රිමාන්ඩ්

354

අත් අඩංගුවට ගත් දකුණු පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රී නිහාල් වෙද ආරච්චි මහතා හෙට දක්වා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment