නේපාලයේ බරපතළ භූ චලනයක්

107

නේපාලයේ කත්මන්දු නුවර භූ චලනයක් සිදුවී ඇත. මෙය රිව්ටර් මාපකයේ 6.0 ක් ලෙසින් සටහන්වී ඇත. මෙය බරපතළ භූ චලනයක් වුවත් මෙතෙක් සිදුවූ හානි ගැන වාර්තා වී නැත. මෙයට පෙර නේපාලයේ සිදුවූ භූ චලනයකින් දහස් ගණනක් මරුමුවට පත්වී තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment