නොරොච්චෝලේ අලුත්වැඩියාව ලබන වසරට කල්යයි

73

නොරොච්චෝල ගල් අඟුරු බලාගාරයේ අලුත්වැඩියා කිරීමට නියමිතව තිබූ දෙවැනි බලාගාරයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම ලබන වසරේ මැයි මාසය දක්වා කල්දැමීමට එම බලාගාරයේ පාලනාධිකාරිය තීරණය කර ඇත.

බලාගාරයේ යන්ත්‍ර 03 ක් පවතින අතර ඉන් මෙගාවොට් 900ක විදුලි ධාරිතාවයක් උත්පාදනය කරයි. ඉන් මෙගාවොට් 810ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කරන අතර මෙගාවොට් 90ක් බලාගාරයේ අවශ්‍යතාවය සඳහා රඳවා ගනී.

බලාගාරයේ ගල් අඟුරු දින 85 කට සරිලන ආකාරයට පවතින බවත් අලුත්වැඩියා කරන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළහොත් එම ගල් අඟුරු තොග දින 85 කට පෙර අවසන් විය හැකි බවත් එහි උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment